tutor4dev

คอร์สอบรม, บทความ และ คลิปวีดีโอ การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น

โปรแกรมแนะนำสำหรับ Windows CLI Workflow


การพัฒนา Web Application ในยุคปัจจุบัน ต้องพึ่งพาการใช้งาน Command Line Interface (CLI) เพิ่อช่วยปรับปรุง Workflow ในการพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย Default นั้น Platform Windows ดูจะมีข้อบกพร่องในด้านนี้อยู่พอสมควร แต่หากเรา Setup Windows ให้ลงตัว Platform Windows ก็สามารถใช้ CLI ได้อย่างไม่ขี้เหร่เลยทีเดียว

ConEmu

ภาพตัวอย่างโปรแกรม <code>ConEmu</code>

โปรแกรม Command Prompt ที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับ Windows นั้นมี Feature น้อยมากๆ และ ไม่เอื้อต่อ Workflow ในการใช้ CLI ผมจึงขอแนะนำโปรแกรมที่ควรจะถูกนำมาใช้แทน Command Prompt นั่นคือโปรแกรม ConEmu

ConEmu นั้นมี Feature ที่น่าสนใจแบบจัดเต็มซึ่งอาจไม่ได้ถูกพูดถึงทั้งหมดในบทความนี้ แต่แคเพียง่ หน้าตา UI สวยๆ สีสันสวยงาม และ การรองรับ Mutiple Tab แค่นี้ก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆ ต่อการติดตั้ง แล้วครับ

  1. ดาวน์โหลด ConEmu for Windows
  2. ติดตั้งโปรแกรมโดยใช้ตัวติดตั้งอัตโนมัติ

แนะนำให้ ดาวน์โหลด ConEmu Stable Installer

win-bash

ภาพตัวอย่างการใช้ <code>win-bash</code>

ชุดคำสั่ง bash Shell เป็นโปรแกรม CLI ที่นิยมใช้ และ มีความ Powerful กว่าชุดคำสั่งของ Windows และ ถูกติดตั้งให้กับ Platform macOS และ Linux ซึ่งบน Platform ของ Windows เราสามารถติดตั้ง win-bash เพื่อสามารถใช้ชุดคำสั่ง bash บน Windows ได้เช่นกัน

  1. ดาวน์โหลด win-bash (ไฟล์ .zip)
  2. Extract ไฟล์ .zip ไปยัง Directory ที่ต้องการเช่น c:\bash
  3. วิธีการตั้งค่า PATH ให้กับ win-bash