หลักสูตร React.js and Redux Fundamental

 • ระยะเวลาของหลักสูตร: 2 วัน (14 ชั่วโมง) หรือ 3 วัน (21 ชั่วโมง)
 • รูปแบบการอบรม: In-house Training ณ.องค์กร หรือ หน่วยงาน ของผู้อบรม
 • ติดต่อขอใบเสนอราคา: LINE ID @tutor4dev, โทร. 081-572-2129
 • คอร์สอบรม React.js แบบออนไลน์

Prerequisite

 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา HTML
 • พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา JavaScript

เนื้อหาของหลักสูตร

Day 1

 • Web Component Principle
 • Immutable JavaScript Principle
 • React.js Project Setup using react-create-app
 • React.js and ReactDOM
 • React.js Essential (render(), props, props Validation and state)
 • React.js Component and PureComponent
 • JSX Essential
 • Event Handler
 • Conditional and Loop
 • Presentational Components vs Container Components
 • Dynamic Styles and CSS Classes
 • React.js Component Lifecycle Methods

Day 2

 • React.js Project Setup using webpack
 • webpack and webpack-dev-server Essential
 • webpack and Hot Module Replacement
 • Multiple Components, Sharable Components and Component Interaction
 • json-server and ReSTful CRUD AJAX using axios
 • Single Page Application and react-router Essential
 • Redux Data Flow Concept
 • React.js Application State Management using Redux
 • Redux and react-hot-loader
 • Redux Essential (reducer, store and action)
 • React.js and Redux Integration with react-redux
 • Redux Async action with redux-thunk

Day 3

 • react-router Guard
 • Redux Middleware Essential
 • Redux Custom Middleware
 • Form Validation using redux-form
 • Backend API using Express.js
 • CORS Middleware
 • Token Based Authentication using JSON Web Token and JWT Middleware
 • Browser state Storage using sessionStorage and localStorage
 • Firebase Real-time Database Rapid Course (Authentication, Real-time Database)
 • React.js and Progressive Web App
 • Server-Side Rendering (SSR) using React.js and Express.js
 • webpack Loader Essential (babel, style, css, url)
 • Production Build and Deployment

Workshop

 • ReSTful CRUD Single Page Application using react-router and Redux
 • Server-Side Rendering using Next.js

ติดต่อขอใบเสนอราคา: LINE ID @tutor4dev, โทร. 081-572-2129


Processed Time: 0.06595 Seconds